Contact
Contul Meu
Documente Utile
Intrebarile Tale
Despre noi - Centru Media - Comunicate de presa - UniCredit Broker
Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar

CE ÎNSEAMNĂ SAL?

SAL înseamnă soluționarea alternativă a litigiilor pe baza unor proceduri specifice, deci în afara instanței de judecată.

 

CE ESTE CSALB?

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) este o entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridică, înființată în baza Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, ce transpune la nivel național Directiva 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE.

 

CE FACE CSALB?

CSALB are misiunea de a organiza, administra și monitoriza soluționarea, prin proceduri SAL, a litigiilor dintre consumatori și comercianții a căror activitate este reglementată, autorizată și supravegheată/monitorizată de Banca Națională a României, precum și dintre consumatori si sucursalele comercianților ce desfășoară activități pe teritoriul României în domeniul bancar.

CSALB administrează infrastructura necesară soluționării alternative a litigiilor prin două tipuri de proceduri: procedură cu soluție propusă (Concilierea) și procedura cu soluție impusă (Arbitrajul) – denumite proceduri SAL. Aceste proceduri sunt facultative, voluntare și separate de procedurile din instanțele de judecată (extrajudiciare).

Dacă plângerea nu a fost soluționată direct cu instituția financiar-bancară, consumatorul se poate adresa CSALB. Conciliatorii analizează situația pe baza documentelor puse la dispoziție de consumatori și comercianți și propun/impun o soluție pentru soluționarea litigiului. Soluțiile pot fi diferite de o sentință obținută în instanțele de judecată care aplică strict dispozițiile legii, pentru că, în cazul SAL, conciliatorii pot ține seama de uzanțele comerciale și de principiile generale ale dreptului și, de asemenea, pot soluționa litigiul în echitate.

În vederea soluționării eventualelor dispute consumatorii au posibilitatea de a se adresa Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor în Domeniul Bancar, cu sediul în București, Str. Sevastopol nr. 24, et.2. sector 1, telefon (021) 9414, site web www.csalb.ro. Clientii UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. pot primi telefonic (021 9414) sau accesând adresa www.csalb.ro informații complete despre modul în care se desfășoară soluționarea alternativa a litigiului, precum și asistență pe durata întregului proces.