Contact
Contul Meu
Documente Utile
Intrebarile Tale
Petitii - Compania - UniCredit Broker
SOLUTIONAREA PETITIILOR DE CATRE ASF

Conform legii, ASF raspunde la sesizarile si reclamatiile primite privind activitatea intermediarilor in asigurari.

Prin urmare, in situatia in care nu ati ajuns la o intelegere amiabila cu Societatea, va puteti adresa ASF, iar petitia dumneavoastra, insotita de documente doveditoare daca este cazul, se va solutiona de catre ASF in termenul legal de 30 de zile de la data inregistrarii. In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, se poate decide prelungirea termenului cu cel mult 15 zile.

Petitia se poate transmite la ASF prin:

  • Accesarea Portalului ONLINE – Depunere Petitie/Reclamatie/Sesizare  de pe site-ul ASF –  prin crearea unui cont de utilizator si completarea datelor de identificare solicitate.
  • Expedierea prin intermediul serviciilor publice de posta sau curierat, la adresa ASF: Bucuresti, Splaiul Independentei Nr. 15, Sector 5, Bucuresti, cod postal 050092.
  • Prin intermediul Tel Verde (Call Center) 0800 825 627 ASF acorda asistenta de specialitate  consumatorilor, in relatia autoritatii cu publicul, insa nu se pot inregistra petitii.

 

ASF solutioneaza petitiile pe baza documentatiei puse la dispozitie atat de catre petent, cat si de catre Societate. Societatea colaboreaza cu ASF in scopul solutionarii petitiilor si transmite, in format electronic, pentru fiecare solicitare primita de la ASF, in termen de maximum 10 zile sau in termenul precizat in mod expres in aceasta, o nota de fundamentare, precum si toate informatiile, documentele si situatiile solicitate.

 

Informatii suplimentare privind depunerea, analiza si solutionarea petitiilor de catre ASF gasiti pe site-ul oficial al ASF, pe pagina https://asfromania.ro/consumatori/petitii.

 

METODE ALTERNATIVE DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR

 

In vederea solutionarii pe cale amiabila a disputelor dintre Societate si petenti – asigurati, contractanti, beneficiari, persoane prejudiciate sau reprezentantii acestora, la solicitarea uneia dintre parti, se pot utiliza metodele alternative de solutionare a litigiilor, prevazute de dispozitiile legale in vigoare, respectiv in cazul persoanelor fizice entitatea de solutionare alternativa a litigiilor SAL-FIN, iar in cazul persoanelor juridice medierea sau arbitrajul.

 

Solutionarea amiabila sau prin intermediul metodelor de solutionare alternativa a litigiilor nu limiteaza dreptul partilor de a se adresa instantelor de judecata.

 

1. Procedura SAL-FIN (aplicabila persoanelor fizice)

Consumatorul de produse financiare nonbancare se poate adresa SAL-FIN pentru solutionarea alternativa a disputelor care se nasc din relatia contractuala dintre acesta si comerciantul unor astfel de servicii. Prin consumator se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii care cumpara, dobandeste, utilizeaza ori consuma produse sau servicii, in afara activitatii sale profesionale.

Procedurile SAL-FIN sunt gratuite pentru consumator, cu exceptia cazului in care pentru solutionarea litigiului sunt solicitate expertize, traduceri de documente sau alte probe suplimentare, caz in care cheltuielile vor fi suportate de catre partea care le solicita.

Consumatorul poate accesa procedurile SAL-FIN doar daca face dovada ca, in prealabil, a incercat sa solutioneze litigiul direct cu Societatea.

Accesarea procedurilor SAL-FIN poate fi realizata atat prin intermediul paginii de internet a SAL-FIN, cat si utilizand metode clasice, pe suport de hartie sau pe alt suport durabil. Formularele utilizate de consumator in relatia cu SAL-FIN precum si informatii detaliate cu privire la aceasta procedura de solutionare alternativa a litigiilor pot fi descarcate de pe site-ul www.salfin.ro, respectiv www.salfin.ro/solutionare-litigii. De asemenea, informatii suplimentare si suport in completarea cererilor de solutionare a litigiilor puteti obtine adresandu-va Secretariatului tehnic al SAL-FIN.

 

Consumatorul poate alege una dintre cele doua tipuri de proceduri de solutionare alternativa a litigiilor:

  • Propunerea unei solutii – reprezinta solutionarea unui litigiu sub supravegherea si indrumarea unui conciliator din cadrul SAL-FIN. In urma propunerilor facute de acesta, a sugestiilor si concesiilor partilor, se poate ajunge la un rezultat unanim acceptat. Partile sunt informate cu privire la posibilitatea de a alege daca accepta sau nu solutia propusa. Implicarea in procedura nu exclude posibilitatea de a cere despagubiri printr-o procedura judiciara, iar solutia propusa poate fi diferita de un rezultat stabilit de catre o instanta care aplica dispozitiile legale in vigoare.
  • Impunerea unei solutii – partile reprezentate in litigiu pot desemna un conciliator unic sau o comisie formata din trei conciliatori. Solutia prezentata are caracter obligatoriu, intrucat partile nu au posibilitatea de a alege daca accepta sau nu solutia. Niciuna dintre parti nu se poate retrage din procedura. Implicarea in procedura nu exclude posibilitatea consumatorului de a cere despagubiri printr-o procedura judiciara separata. Solutia propusa poate fi diferita de un rezultat stabilit de catre o instanta care aplica dispozitiile legale in vigoare.

 

Solicitarea de solutionare a litigiului se va respinge in cazul in care consumatorul nu a prezentat reclamatia catre SAL-FIN in termen de un an de la data la care acesta, dupa caz, a prezentat reclamatia Societatii sau de la data savarsirii faptei care a dat nastere litigiului ori, in cazul faptelor continue, de la data incetarii acestora.

 

2. Medierea si arbitrajul – sunt modalitati de solutionare a litigiilor destinate atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice. Reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.